Elsjekk bolig

 

Som boligeier er det viktig å være sikker på at det elektriske anlegget er trygt og ikke en fare for de som bor i boligen. Veldig mange branner er forårsaket av feil i det elektriske anlegget eller som følge av feil bruk. En elsjekk er den enkleste varianten vi kan tilby for å avdekke slike mangler. 

 

En elsjekk inneholder følgende:

  • Visuell gjennomgang av det elektriske anlegget i boligen av elektriker. 
  • Målinger av jordfeil.
  • Jordfeilbryter test med testknapp.
  • Enkel rapport fra elsjekk opplastet boligmappa

Prisen forutsetter bolig inntil 250 m2 uten utleie og inntil 25 km kjøring t/r.

 

Ønsker du en mer omfattende kontroll som ofte gir reduksjon på forsikringspremien, kan du lese om vår Elkontroll her.