ELKONTROLL – DNV & FG sertifisert kontroll av det elektriske anlegget

Som boligeier er du ansvarlig for det elektriske anlegget ditt og at det utføres kontroll.

For privatpersoner anbefales en ELKONTROLL eller et ettersyn av det elektriske anlegget utført av autorisert elektrofirma minimum hvert 5. år.

Dette er spesielt viktig på eldre elektriske anlegg. En ELKONTROLL må ikke forveksles med en elsjekk som er en mindre omfattende kontroll.

Få rabatt på boligforsikringen din

En elkontroll utført av elektriker som er sertifisert etter NEK405-2 gir som oftest rabatt på boligforsikringen. Dette varierer mellom selskapene, men det kan du enkelt sjekke selv før du bestiller.

Termografering

Termograferingen gjøres med et spesialkamera som svært effektivt avdekker farlig varmgang i sikringsskap.  Varmgang kan oppstå som følge av overbelastning, dårlige skrueforbindelser, skjevt skrudde sikringer, løse deler eller feil med utstyret. Varmgang kan gjerne utvikle seg over tid og kan være vanskelig å avdekke med det blotte øye.

Ved å termografere sikringsskapet kan man altså påvise komponenter med temperaturavvik og dermed oppdage varme og brannfare på et tidligere tidspunkt. Dette gjør det mulig å rette opp feilen før den fører til strømbrudd eller i verste fall brann.

Salg av bolig

Mange velger å ta en sertifisert elkontroll før salg av bolig da det gir potensielle kjøpere av boligen ekstra trygghet når den er utført før salg. Det er veldig positivt å kunne vise til en slik kontroll i et egenerklæringsskjema som vedlegges et prospekt.

En elkontroll inneholder følgende:

  • Visuell gjennomgang av det elektriske anlegget av elektriker.
  • Målinger av jordfeil og stikkprøver på kontinuitet
  • Verifikasjon av jordelektrode (hvis tilgjengelig)
  • Jordfeilbryter test med instrument
  • Termografering av sikringsskap
  • Stikkprøver på installasjonspunkter
  • Øvrige punkter spesifisert i NEK 405-2