Elkontroll i borettslag og sameier

Elkontroll i borettslag og sameier

Elkontroll i borettslag og sameier

Borettslag og sameier har samme krav som næringsbygg når det kommer til elsikkerhet, og det er styret i borettslaget som har ansvar å sørge for at det elektriske anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Vi anbefaler derfor periodisk el-kontroll i borettslag og sameier.

Da får dere god dokumentasjon på tilstanden i anlegget, samtidig som dere får gode rutiner for å redusere uønskede hendelser som skyldes feil eller mangler i det elektriske anlegget.

Styrets ansvar gjelder kun den delen av det elektriske anlegget som er felles, og det er hver beboers plikt å holde det elektriske anlegget i forskriftsmessig stand i sin boenhet. Vi vil informere beboerne om hva de selv kan gjøre og kontrollere.

Hensikten med e-kontroll:

  • Sikre at den elektriske installasjonen ikke er farlig for mennesker og husdyr.
  • Avdekke eventuell berøringsfare eller brannfare.
  • Kontrollere installasjonen med relevante prøver og målinger.
  • Gi kundene informasjon om det elektriske anlegget og deres ansvar.

Dersom det skulle oppstå brann og  det skyldes feil i det elektriske anlegget, kan styret bli stilt til ansvar dersom reglene for internkontroll ikke har blitt fulgt.

Visste du forresten at mange forsikringsselskap gir borettslag/sameier premiereduksjon hvis det gjennomføres elkontroll med termografi?

<— Tilbake til artikler